ناگهانی انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی

ناگهانی: انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی اخبار پزشکی

نگاه خشن و گیرا , عکس روز نشنال جئوگرافیک

در تصویر پیش رو نمایی بسته از سر یک قوش-عقاب سیاه (Black hawk-eagle) را می بینید که در زیر باران پاییزه قرار گرفته هست. این پرنده جهت آن که از چشمان خود مح..

ادامه مطلب

عکس ، خرس ها در ایستگاه هواشناسی

سرما و گرسنگی ماده خرس و دو توله اش را به ایستگاه هواشناسی سیاه بیشه محور کندوان کشاند. خرس ها در ایستگاه هواشناسی /عکس عبارات مهم : آن..

ادامه مطلب