ناگهانی انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی

ناگهانی: انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی کشف انواع جدیدی از سلول‌های خونی

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، این سلول ها دسته جدیدی از سلول های دندریتیک و مونوسیت در سیستم ایمنی هستند. در این دستاورد تازه که به وسیله یک گرو

کشف انواع جدیدی از سلول‌های خونی

کشف انواع جدیدی از سلول های خونی

عبارات مهم : انواع

محققان موفق به کشف دسته جدیدی از سلول های سیستم ایمنی بدن انسان شدند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، این سلول ها دسته جدیدی از سلول های دندریتیک و مونوسیت در سیستم ایمنی هستند. در این دستاورد تازه که به وسیله یک گروه تحقیقاتی از کالج سلطنتی لندن صورت گرفته، دو زیرگروه سلولی تازه از مونوسیت ها و دو زیرگروه تازه از سلول های دندریتیک کشف شده است هست. علاوه بر این، در این پروژه یک پیش ساز سلول دندریتیک نیز شناسایی شده است است.

کشف انواع جدیدی از سلول‌های خونی

محققان جهت دستیابی به این سلول های جدید، از روشی به نام ژنومیک تک سلولی جهت تحلیل الگوهای بیان ژن در سلول های خون انسان استفاده کرده اند. ژنومیک مشمول بر تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ژنتیکی، به خصوص ژنوم موجودات هست. پیش از این نیز انواع مختلفی از سلول های ایمنی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی شناسایی شده است اند؛ ولی روش ژنومیک تک سلولی در شناسایی و کشف سلول های نادر بسیار ارزشمند و دقیق است.

روی سطح سلول های دندریتیک، مولکول هایی به نام آنتی ژن وجود دارد. این مولکول ها به عنوان سلول هایT در سیستم ایمنی آشنا می شوند. مونوسیت ها قسمت اعظم سلول های سفید خون را به خود تخصیص داده شده است داده اند و به ماکروفاژها تبدیل می شوند که وظیفه مهم آنان هضم ضایعات سلول هاست. مهمترین وظیفه این دو نوع سلول، دفاع از بدن در برابر انواع عفونت و عوامل بیماری زاست. این پژوهش اطلاعات ارزشمندی را در زمینه نحوه عملکرد سیستم ایمنی و مبارزه با انواع امراض در اختیار محققان قرار می دهد. قدم بعدی بررسی سیستم ایمنی به منظور کشف سلول های تازه است.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، این سلول ها دسته جدیدی از سلول های دندریتیک و مونوسیت در سیستم ایمنی هستند. در این دستاورد تازه که به وسیله یک گرو

واژه های کلیدی: انواع | ایمنی | سیستم | محققان | شناسایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs