ناگهانی انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی

ناگهانی: انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری انتقال به پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت جراحی ، آخرین اوضاع بدلکار پایتخت 5

غفوی با اشاره به حاضر بودن آمبولانس سر صحنه سریال “پایتخت”، گفت: بدلکار این سریال جهت جراحی جمجمه به پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته می‌شود.

انتقال به پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت جراحی ، آخرین اوضاع بدلکار پایتخت 5

آخرین اوضاع بدلکار پایتخت 5 /انتقال به پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت جراحی

عبارات مهم : ایران

غفوی با اشاره به حاضر بودن آمبولانس سر صحنه سریال “پایتخت”، گفت: بدلکار این سریال جهت جراحی جمجمه به پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته می شود.

الهام غفوری تهیه کننده سریال تلویزیونی “پایتخت ۵ ” در گفت وگو با میزان گفت: اتفاق جهت سریال “پایتخت” سر صحنه سریال و هنگام ضبط یکی از سکانس ها جهت بدلکار این مجموعه رخ داده است.

انتقال به پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت جراحی ، آخرین اوضاع بدلکار پایتخت 5

وی ادامه داد: خوشبختانه آمبولانس سر صحنه حاضر بود و توانستند به موقع مصدوم را به بیمارستان برسانند.

غفوری تصریح کرد: هم اکنون در بیمارستان نیکان پایتخت کشور عزیزمان ایران با دکتر تابش هماهنگی های مورد نیاز صورت گرفته و یک اتاق کامل و ایزوله جهت مصدوم در نظر گرفته شده است است.

غفوی با اشاره به حاضر بودن آمبولانس سر صحنه سریال “پایتخت”، گفت: بدلکار این سریال جهت جراحی جمجمه به پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در نظر داریم هم اکنون بیمار در محل به یک شرایط متناسب برسد تا به وسیله آمبولانس های آی سی یو دار به پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته شود تا مورد جراحی جمجمه قرار بگیرد. بدن این بدلکار سالم است و تنها از ناحیه جمجمه آسیب دیده است.

واژه های کلیدی: ایران | جراحی | جمجمه | سریال | انتقال | پایتخت 5 | آمبولانس | بیمارستان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs