ناگهانی انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی

ناگهانی: انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چالش چک‌های بی‌محل بعضی نامزدها جهت کشور

برخی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اساسا تمایلی به ارائه برنامه مشخص وقت بندی شده است قابل حصول ندارند و صرفا به یکسری بیان ادعاها راجع به آینده

چالش چک‌های بی‌محل بعضی نامزدها جهت کشور

چالش چک های بی محل بعضی نامزدها جهت کشور

عبارات مهم : اعتبار

برخی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اساسا تمایلی به ارائه برنامه مشخص وقت بندی شده است قابل حصول ندارند و صرفا به یکسری بیان ادعاها راجع به آینده می پردازند. مخصوصا آنجا جهت من آزاردهنده است که کاملا مشهود به نظر می رسد که بعضی وعده های عوامگرایانه و پوپولیستی به کرات به وسیله بعضی نامزدها ارائه می شود.

در واقع نامزدهای طراح این مباحث، اعتبار کارشناسی نظر خود را بیان نمی کنند و فقط به طرح یک وعده می پردازند. اساسا وعده های بدون اعتبار علمی به مثابه صدور چک های بدون اعتبار است.

چالش چک‌های بی‌محل بعضی نامزدها جهت کشور

اولا چون این وعده ها اعتبار ندارد و تحقق ارزش امکان پذیر نیست، حتی اگر آن نامزد هم سر کار بیاید جهت آنکه نشان دهد بخشی از وعده های خود را می خواهد انجام دهد، ممکن است اقداماتی کند که به نفع منافع ملی نباشد. به عنوان نمونه کل فروش نفت را در یک مسیری کانالیزه کند تا اثبات کند می تواند به وعده انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.

اگر هم آن کاندیدا پیروز نشود به عنوان یک وعده تحقق نیافته، این مسئله جزء مطالبات آحاد و توده مردم قرار می گیرد که باید جامه عمل پوشانده شوند چون به هر حال توده مردم فکر می کنند، اگر وعده های انتخاباتی تفاوت نمی کند جهت نامزد پیروز باشد یا نامزدهای شکست خورد تحقق پیدا نکند حتما حقی از آنها ضایع شده است است.

برخی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اساسا تمایلی به ارائه برنامه مشخص وقت بندی شده است قابل حصول ندارند و صرفا به یکسری بیان ادعاها راجع به آینده

این خودش آغازگر یکسری تشنج های خیابانی اعتراضات و مطالبات غیرمنطقی و توده ای است که بعداً به وسیله بخش هایی از اجتماع می تواند دنبال شود و زمینه بروز یکسری درگیری ها و تنش های اجتماعی را در کشور فراهم کند بنابراین جدا اعتقاد دارم باید شکل کار تبلیغات نامزدها از رسانه ملی سازماندهی شود چون نمی شود هر نامزدی بیاید و بدون اعتبار هر عددی را به ذهنش می رسد راجع به مباحث متفاوت بگوید و دیگر توجه نکند تبعات صدور چک های بدون اعتبار در جامعه چه خواهد بود.

اخبار سیاسی – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: اعتبار | نامزدی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs