ناگهانی انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی

ناگهانی: انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بعضی جوانان تسخیرکننده لانه جاسوسی، بعداً از آمریکا عذرخواهی کردند / رهبر انقلاب

رهبر انقلاب اسلامی در بیست و ششم دی‌ماه 1396 در دیدار خانواده شهید ییلاقی بیاناتی داشتند که بخشی از آن جهت نخستین بار انتشار یافته است.

بعضی جوانان تسخیرکننده لانه جاسوسی، بعداً از آمریکا عذرخواهی کردند / رهبر انقلاب

رهبر انقلاب: بعضی جوانان تسخیرکننده لانه جاسوسی، بعداً از آمریکا عذرخواهی کردند

عبارات مهم : انگیزه

رهبر انقلاب اسلامی در بیست و ششم دی ماه 1396 در دیدار خانواده شهید ییلاقی بیاناتی داشتند که بخشی از آن جهت نخستین بار انتشار یافته است.

به گزارش گزینش ، حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار فرمودند: جوان نسل اوّل، کسانی بودند که از روی احساسات، از روی هیجان [کار کردند]؛ احساسات بود، احساسات خوبی هم بود و همان احساسات کار کرد، یعنی یک نظام کهن را سرنگون کرد و اسلام را رو آورد.

بعضی جوانان تسخیرکننده لانه جاسوسی، بعداً از آمریکا عذرخواهی کردند / رهبر انقلاب

ایشان افزودند: این را ما کوچک نمیگیریم، امّا غالباً دانه دانه ی افراد ــ نمیگویم همه ــ از روی احساسات لانه جاسوسی را آن روز رفتند و با دلیری تمام گرفتند، امّا بعداً رفتند با آمریکایی ها صحبت کردند و عذرخواهی کردند.

ایشان ادامه دادند: این ناشی از چیست؟ ناشی از کم عمق بودنِ آن انگیزه هست. آن انگیزه متّکی به یک زیرساخت محکم نبود؛ انگیزه بود، امّا زیرساختش محکم نبود.

رهبر انقلاب اسلامی در بیست و ششم دی‌ماه 1396 در دیدار خانواده شهید ییلاقی بیاناتی داشتند که بخشی از آن جهت نخستین بار انتشار یافته است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: جوان های امروز ــ [هرچند] بعضی [از آنها] هستند که بی خیال در خیابان راه میروند؛ وقت جنگ هم بودند، نه اینکه نبودند ــ امّا آن [جوانی] که دنبال وظیفه میرود، میفهمد چه کار دارد میکند.

ایشان یادآور شدند: یک نمونه اش همین حججی است و صدها نمونه، بلکه هزارها نمونه از این قبیل وجود دارد.

واژه های کلیدی: انگیزه | انقلاب | احساسات | احساسات | عذرخواهی | رهبر انقلاب | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs