ناگهانی انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی

ناگهانی: انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار حوادث در حق همسرم نامردی کردم ، پدرزن داماد جنایتکارش را بخشید/ قاتل

مرد جوان که به خاطر سوء ظن به همسرش، او را با ضربات کارد کشته و بعد از محاکمه به قصاص محکوم شده است بود، در حالی که در برابر چوبه دار قرار داشت، با جلب رضایت پد

پدرزن داماد جنایتکارش را بخشید/قاتل: در حق همسرم نامردی کردم

عبارات مهم : اعدام

مرد جوان که به خاطر سوء ظن به همسرش، او را با ضربات کارد کشته و بعد از محاکمه به قصاص محکوم شده است بود، در حالی که در برابر چوبه دار قرار داشت، با جلب رضایت پدر زنش و پرداخت 70 میلیون تومان، از قصاص گریخت.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛ عامل جنایت، در پی رهایی از اعدام صبح دیروز در برابر دادرسان دادگاه ایستاد و از نظر جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

در این جنایت که سوم مرداد سال 93 در آپارتمانی واقع در محله افسریه پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ داد، زن جوانی به نام «ثریا» [35 ساله] کشته شد. تیم جنایی و بازپرس کشیک قتل در جریان تحقیقات، به بازجویی از شوهر مقتول پرداختند و او به قتل همسرش اعتراف کرد. بدهید ترتیب وحید [38 ساله] به اتهام قتل همسرش در شعبه دهم دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص محکوم شد تا اینکه با جلب رضایت پدرزنش، از اعدام نجات یافت.

در حق همسرم نامردی کردم ، پدرزن داماد جنایتکارش را بخشید/ قاتل

در شروع جلسه دیروز دادگاه، نمایده دادستان متن کیفرخواست را بیان کرد. سپس متهم در جایگاه ایستاد و در شرح ماجرا گفت: به همسرم که یک آرایشگر بود، مظنون شده است بودم و آن روز که با هم درگیر شدیم، از شدت خشم و ناراحتی با چاقوی آشپزخانه ضربه ای به شکمش زدم ولی قصد کشتنش را نداشتم و سخت پشیمان هستم. در این دادگاه، پدر مقتول نیز به قضات گفت: به خاطر نوه ای که از دخترم دارم، از قصاص دامادم می گذرم. سپس قضات وارد شور شدند و متهم را از جنبه عمومی جرم به 3 سال حبس محکوم کردند.

گفت وگو با متهم

مرد جوان که به خاطر سوء ظن به همسرش، او را با ضربات کارد کشته و بعد از محاکمه به قصاص محکوم شده است بود، در حالی که در برابر چوبه دار قرار داشت، با جلب رضایت پد

چرا همسرت را به قتل رساندی؟ نمی دانم، درگیر شدیم خونم به جوش آمد و در یک لحظه فهمیدم او را کشته ام ولی دیگر دیر شده است بود.

چرا با هم درگیر شدید؟ چند هنگامی که بود که احساس می کردم زنم با مرد غریبه ای در ارتباط است ولی عنوان برایم ثابت نشده بود.

فرزند داری؟ بله یک دختر 9 ساله دارم.

در حق همسرم نامردی کردم ، پدرزن داماد جنایتکارش را بخشید/ قاتل

برای آینده ات چه برنامه ای داری؟ می خواهم کار کنم تا دخترم در رفاه باشد.

در این مدت که زندان بودی، چکار می کردی؟ تلاش کردم اعتیادم را ترک کنم.

مرد جوان که به خاطر سوء ظن به همسرش، او را با ضربات کارد کشته و بعد از محاکمه به قصاص محکوم شده است بود، در حالی که در برابر چوبه دار قرار داشت، با جلب رضایت پد

معتاد بودی؟ بله 6-5 سال بود که اعتیاد داشتم و همین اعتیاد باعث شد فکرهای سیاهی در ذهنم شکل بگیرد و به زنم شک کنم. من در حقش نامردی کردم. امیدوارم خدا مرا ببخشد.

چند کلاس درس خوانده ای؟ تا سوم راهنمایی زیاد نتوانستم درس بخوانم.

در حق همسرم نامردی کردم ، پدرزن داماد جنایتکارش را بخشید/ قاتل

شغلت چه بود؟ کارگر ساختمان بودم.

واژه های کلیدی: اعدام | جنایت | نامردی | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs