ناگهانی انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی

ناگهانی: انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن ظرف هفته‌های آتی اجرایی می‌شود

اجرا و ابلاغ کامل مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه مسکن کمی وقت بر هست. از این رو بعد از ابلاغ مصوبات شب گذشته به شبکه بانکی، امیدواریم که ظرف هفته های آ

مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن ظرف هفته‌های آتی اجرایی می‌شود

مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن ظرف هفته های آتی اجرایی می شود

عبارات مهم : ایران

اجرا و ابلاغ کامل مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه مسکن کمی وقت بر هست. از این رو بعد از ابلاغ مصوبات شب گذشته به شبکه بانکی، امیدواریم که ظرف هفته های آتی و بعد از طی مراحل اداری این مصوبات در شبکه بانکی اجرا و متقاضیان بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشست خبری امروز خود در خصوص مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار گفت: متعاقب مصوبات شورای پول و اعتبار و باتوجه به درخواست های بانک های تجاری و تخصصی در ۳ ماهه چهارم سال گذشته، بعد از بررسی این اطلاعات در کمیسیون اعتباری، طبق روال این موارد به شورای پول واعتبار ارجاع و شب گذشته بعد از بحث و بررسی به تصویب رسید.

مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن ظرف هفته‌های آتی اجرایی می‌شود

میرمحمدصادقی با بیان اینکه تسهیلات مورد اشاره با توجه به نیاز هر یک از مشتریان به آنها تعلق می گیرد، تصریح کرد: این تسهیلات بعضی صرفاً به زوجین، بعضی به افراد و بخشی نیز به سپرده گذاران تعلق می گیرد.

پیش از این متقاضیان می توانستند با خرید «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» جهت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا سقف ۶۰ میلیون تومان، مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۵۰ میلیون تومان و جهت سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند شوند ولی براساس مصوبه اخیر شورا مقرر شد در کنار آن می تواند جهت متقاضیان به صورت انفرادی تا سقف ۱۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده تعلق گیرد.

اجرا و ابلاغ کامل مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه مسکن کمی وقت بر هست. از این رو بعد از ابلاغ مصوبات شب گذشته به شبکه بانکی، امیدواریم که ظرف هفته های آ

وی در ادامه افزود: بر این اساس و جهت نمونه افراد می توانند با خرید اوراق در پایتخت کشور عزیزمان ایران تا سقف ۷۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این سقف جهت زوجین پیش از این ۱۰۰ میلیون تومان بود که با مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار، ۲۰ میلیون تومان بدون سپرده تصویب شد که با احتساب این موارد جهت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۲۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان جهت مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر و جهت سایر مناطق شهری ۸۰ میلیون تسهیلات با خرید اوراق و بخشی بدون سپرده گذاری نزد بانک مسکن در نظر گرفته شده است است.

این مقام مسئول بانک مرکزی از موافقت شورای پول و اعتبار با زیاد کردن سقف تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده خبر داد و گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار با زیاد کردن سقف تسهیلات جعاله مسکن بدون سپرده از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان موافقت شد که بر این اساس افراد می توانند در کنار بهره مندی از سایر تسهیلات، تسهیلات جعاله را نیز دریافت کنند.

پیش از این سقف در نظر گرفته شده است جهت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۶۰ میلیون تومان بود که با امکان فعلی متقاضیان می توانند علاوه بر سقف ۶۰ میلیون تومان نسبت به دریافت ۲۰ میلیون تومان جعاله نیز اقدام کنند و مجموعاً تا سقف ۸۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند می شوند.

مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن ظرف هفته‌های آتی اجرایی می‌شود

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی زیاد کردن سقف تسهیلات مسکن بدون سپرده جهت زوجین را موجب زیاد کردن قدرت خرید مسکن خانوارها دانست و اظهار کرد: پیش از این تسهیلات بدون سپرده ای که به وسیله بانک های تجاری و مسکن به زوجین تعلق می گرفت ۶۰ میلیون روی یک پلاک ثبتی در پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، ولی با مصوبه شب گذشته زوجین در پایتخت کشور عزیزمان ایران می توانند بدون سپرده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان روی یک پلاک ثبتی تسهیلات دریافت کنند. مورد نیاز به ذکر است در این باره عمر ملک شرط نیست. علاوه بر این زوجین در پایتخت کشور عزیزمان ایران می توانند با استفاده از تسهیلات ۲۰ میلیونی جعاله بدون سپرده تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان از بانک های تجاری تسهیلات دریافت کنند.

میرمحمدصادقی نشانه از تصویب مصوبه چهارم شورای پول و اعتبار را حمایت از سپرده گذاران بانک مسکن و حساب های تعهدی این بانک بیان کرد و گفت: نشانه از این مصوبه زیاد کردن همکاری مردم و نیز کمک به زیاد کردن سپرده گذاری در حساب های تعهدی و به تبع آن کمک به منابع بانک هاست.

اجرا و ابلاغ کامل مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه مسکن کمی وقت بر هست. از این رو بعد از ابلاغ مصوبات شب گذشته به شبکه بانکی، امیدواریم که ظرف هفته های آ

بر این اساس افرادی که در حساب های صندوق بعد انداز مسکن، بعد انداز مسکن جوانان و صندوق بعد انداز ساخت مسکن دارای امتیاز جهت دریافت تسهیلات در سقف های کمتر از ۶۰ میلیون تومان در پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند، می توانند مابقی آن را تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شهر تهران، تا سقف ۵۰ میلیون تومان در مراکز استان و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر و در سایر شهرها تا سقف ۴۰ میلیون تومان از تسهیلات بدون سپرده بر روی یک واحد مسکونی استفاده کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی مصوبه پنجم شورای پول و اعتبار را مختص صندوق مسکن جوانان خواند و گفت: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، زوجین می توانند با تجمیع امتیازات خود اقدام به دریافت تسهیلات کنند. بر این اساس با تجمیع امتیاز تسهیلات جهت زوجین دارنده حساب بعد انداز مسکن جوانان بانک مسکن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب (براساس امتیاز حاصله زوجین) جهت یک پلاک ثبتی تسهیلات اعطا می شود. پیش از این امتیاز در نظر گرفته شده است جهت هر یک از زوجین به صورت انفرادی محاسبه می شد.

مصوبات شورای پول و اعتبار در بخش مسکن ظرف هفته‌های آتی اجرایی می‌شود

میرمحمدصادقی مصوبه نهایی شورای پول و اعتبار را موجب رونق در بخش مسکن جهت تعاونی ها دانست و گفت: پیش از این و به موجب قانون به غیر از بانک مسکن و بانک های تجاری، سایر بانک های تخصصی از ارایه تسهیلات خرید منع بودند. ولی با مصوبات تازه شورای پول و اعتبار بانک توسعه تعاون اجازه یافت که در امر تسهیلات ساخت و خرید مسکن به تعاونی های مسکن، همکاری کند. بر این اساس بانک توسعه تعاون می تواند تا سقف ۶۰ میلیون در تهران، ۵۰ میلیون تومان در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و تا سقف ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری جهت خرید مسکن به متقاضیان تسهیلات اعطا کند.

وی در ادامه افزود: همچنین و به موجب مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک توسعه تعاون می تواند تا ۸۰ درصد هزینه ساخت، تسهیلات به تعاونی های مسکن اعطا کند. این مصوبه می تواند در زمینه رونق بخش مسکن موثر باشد.

این مقام مسئول بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات و اجرایی شدن مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار را مشروط به توجه به شرایط بانک ها و منابع و مصارف آنها دانست و گفت: بانک ها باید باتوجه به منابع و مصارف خود نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان خود اقدام کنند.

میرمحمدصادقی اجرایی شدن این مصوبات را امری وقت بر بیان کرد و گفت: مصوبات شب گذشته تا آخر این هفته و یا ابتدای هفته آینده به بانک های عامل ابلاغ خواهد شد و بعد از آن بانک ها دستورالعمل داخلی خود را در این خصوص تهیه خواهند کرد و آن را به سرپرستی ارائه می کنند. با این حال امیدواریم ظرف هفته های آتی و با ابلاغ و اجرای کامل این مصوبات به شبکه بانکی، متقاضیان بتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند. البته بانک مرکزی پیگیر اجرایی شدن هر چه سریع تر این مصوبات است و امیدواریم این امکان هرچه سریع تر جهت رفاه حال مشتریان فراهم شود.

وی درخصوص قیمت سود تسهیلات مورد نظر گفت: هر یک از این موارد دارای قیمت سود شورای پول و اعتبار خاص خود هست، بر این اساس در حال حاضر قیمت سود سپرده گذاری تعهدی از ۸.۵ تا ۱۲ درصد، قیمت سود اوراق ۱۷.۵ درصد و قیمت آزاد بدون سپرده ۱۸ درصد است.

واژه های کلیدی: ایران | اعتبار | مصوبات | میلیون | تسهیلات | میلیونی | سود سپرده | تسهیلات مسکن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs