ناگهانی انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی

ناگهانی: انواع ایمنی سیستم محققان شناسایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی احضار بعضی مدیران کانال‌های تلگرامی به دادسرا

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از احضار بعضی مدیران کانال‌های تلگرامی به دادسرا خبر داد. 

احضار بعضی مدیران کانال‌های تلگرامی به دادسرا

احضار بعضی مدیران کانال های تلگرامی به دادسرا

عبارات مهم : ایران

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از احضار بعضی مدیران کانال های تلگرامی به دادسرا خبر داد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: این مدیران جهت بعضی تخلفات انتخاباتی به دادسرا احضار شده است اند.

احضار بعضی مدیران کانال‌های تلگرامی به دادسرا

وی گفت: تاکنون راجع به تخلفات انتخاباتی 150 فقره پرونده در پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرستان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل شده است است که در دست پیگیری قرار دارد.

ارجاع پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج به دادگاه

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از احضار بعضی مدیران کانال‌های تلگرامی به دادسرا خبر داد. 

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از برطرف نقص پرونده 12 هزار میلیارد تومانی تعاونی اعتباری ثامن الحجج و ارجاع آن به دادگاه خبر داد.

وی که با خبرگزاری صداو سیما گفت وگو می کرد، افزود: با در نظرگرفتن این که پرونده تعاونی ثامن الحجج با نواقصی همراه بود به دادسرا برگشت و در حال حاضر با برطرف نقص، مجددا جهت پیگیری به دادگاه ارجاع شده است است.

وی گفت: درحال حاضر بخشی از سپرده ها با تعیین بانک عامل، پرداخت شده است است که پیگیری ها جهت ادامه پرداخت سپرده ها ادامه دارد.

احضار بعضی مدیران کانال‌های تلگرامی به دادسرا

اسماعیلی با بیان این که باید بخشی از سپرده ها با فروش اموال تعاونی پرداخت شود، تصریح کرد: در حال حاضر اموال این تعاونی اعتباری به دستور مقام قضایی توقیف شده است است تا بعد از تعیین قیمت و فروش به وسیله بانک عامل، سپرده های مردم پرداخت شود.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs